דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא ידיעון איגוד אדריכלי הנוף 1.2.24 לאתר

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: