דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא קביעת יחסי עובד-מעביד וסיווג ההתקשרות (פרסומת)

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: