דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא כנס: מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו"ל ותושבות היחיד (פרסומת)

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: