דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא ניכוי במקור בתשלומים לתושב חוץ - החוק, הפסיקה והפרקטיקה (פרסומת)

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: