דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא אירועי יום דרווין הבנלאומי בישראל 11-12/2/2021

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: