דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא פעילות הלשכה לאכיפת חוק יועץ המס לעניין הכרה באישורים החתומים על ידי יועצי מס

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: