דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא הלשכה בתקשורת: גלובס מסקר את דבריו של יוע"מ ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, בוועדה לביקורת המדינה בכנסת

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: