דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא הלשכה בתקשורת: ראיון נשיא הלשכה לעיתון החרדי "משפחה" על חוק המענק לעידוד התעסוקה והפגיעה במגזר העסקי

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: