דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא תושבות במס הכנסה, מקום הפקת ההכנסה, זיכוי ממס זר ומילוי טפסי 150 ונספח ד' – הלכה למעשה (פרסומת)

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: