דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא הלשכה בתקשורת: גיליון החג של גלובס מצטט בהרחבה את דברי נשיא הלשכה בראיון מיוחד על מאבק העצמאים

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: