דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא הלשכה בתקשורת- סיקור נרחב של דבריו של נשיא הלשכה יוע"מ ירון גינדי בהפגנת העצמאים אמש

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: