דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא עדכון בדבר הצהרת עוסק פטור לשנת 2019

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: