דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא השתלמויות רבות באופק, ספר EMDR בעברית, מדור ילדים ועוד מידעון דצמבר 2018

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: