דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא הזירה הלשונית: דוסית חמה וצמד הדודים: משפטי המחץ של 2017

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: