דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא הזוהר היומי: שמות ע"ו- צ"ג - ריכוז שיעורים אחרונים

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: