דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי example@email.com הגיע מסר בעל הנושא הזוהר היומי: שמות ל"ז- נ"ד - ריכוז שיעורים אחרונים

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: