דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי galit@arad-ophir.co.il הגיע מסר בעל הנושא LexisNexis - מידע משפטי בינלאומי וחקירות נאותות

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: