דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי to@theosophia.co.il הגיע מסר בעל הנושא הזמנה למפגש מדיטציה בהנחיית דפנה קורן - ביום ה' 14.02,2019 בשעה 21:00-18:30

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: