דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי to@theosophia.co.il הגיע מסר בעל הנושא הזמנה לטיול ביום חמישי 15.3.2018- טבע אומנות ואמונה סובב ירושלים

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: