דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי asimor84@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא ניוזלטר ינואר 2020

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: