דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי shlomoav1950@walla.com הגיע מסר בעל הנושא מידעון אוגוסט 2017

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: