דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי rinat@ymas.org.il הגיע מסר בעל הנושא הזמנה להשתלמות מקוונת בנושא דיוני שומה בעידן הקורונה וסוגיות במיסוי מכירת עסקים>> 01.06.21

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: