להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

orihip@gmail.com