להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

ahronlaizner@gmail.com