דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי ahronlaizner@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא עלון הסולם: הכנה לחנוכה- נס פך השמן

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: