להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

kbsheva@netvision.net.il