דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי Info@ymas.org.il הגיע מסר בעל הנושא הודעה על הארכת התקופה לעניין הגשת בקשות לקבלת מענקים בגין פגיעה במסגרת משבר נגיף הקורונה

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: