דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי moshavyaad@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא סדנא לבניית מצגת אפקטיבית בעלות מסובסדת |3.12.20

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: