דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי rayamvm@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא "לטפל בשיווק" קורס השיווק למטפלים הכי מדובר מגיע לעמק

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: