להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

rayamvm@gmail.com