להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

noaperi84@gmail.com