דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי nofimazkirut@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא אירועי מרץ - אגף ישובים ומתנ"ס שומרון

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: