דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי taliakehila@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא רב מסר - ינואר 2019

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: