להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

taliakehila@gmail.com