דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי yhphopurchzsuyeuo@tipim4biz.com הגיע מסר בעל הנושא 35% ממבוטחי הסיעוד של מכבי שתבעו קצבה - קיבלו סירוב...

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: