להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

kahana1967@gmail.com