דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי kristalisrael@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא החברה לחקר המקרא עם רעיונות לשבת פרשת וירא-תשפ"ד- ד"ר זאב(ווה)פרידמן-הצדעה לחברה אזרחית במלחמת מצווה&מייקל איזנברג- שיקום ערכי או היסטוריה חוזרת&יגאל גור אריה- צחוק הוא דבר רציני&הרב אבי רזניקוה-הורות לאחר המות-מוקלט+לימוד מסדום&חיים קופל-התנערי מעפר קומי

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: