דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי kristalisrael@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא רעיונות לשבת פרשת ויקרא-תשפ"ג-פרופ' אביעד הכהן-"לאן נעלם משה רבנו?"&חיים דברת-"מכם"&יעקב זיצר-"חשיבות הקול הפנימי"&בלומה דיכטוולד- "קורבנות ע"פ הרמב"ם"&הרב ד"ר יואל בן-נון-"המקריב ברצון חופשי"&יגאל גור אריה-"קורבן=להתקרב"&חיים קופל-"אחדות ישראל"

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: