דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי kristalisrael@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא החברה לחקר המקרא ממשיכה להביא את תורתו של הרב יונתן צבי זקס ז"ל במסר לפרשת "יתרו- תשפ"א -איזה מכנה משותף אפשר להעלות על הדעת בין עצה מעשית של מִדְיָיני אחד לבין מילותיה הנצחיות של ההתגלות האלוהית בעשרת הדיברות"? "להיות יהודי משמעו להיקרא אל ההגה"

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: