דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי tal@talash.co.il הגיע מסר בעל הנושא דף אנרגיה - כנס התחזיות

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: