דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי amitmor@ecoenergy.co.il הגיע מסר בעל הנושא מכרז הענק של רשות החשמל לאנרגיה סולארית הביא לירידה חדה נוספת במחיר

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: