דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי efratavdor@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא דף אנרגיה 275

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: