דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי zohar@mhk.co.il הגיע מסר בעל הנושא ניוזלטר מעברים בעמק, אוקטובר 2018

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: