דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי Guiashash1@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא הזמנה לכנס החירות הרביעי

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: