דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי naomig64@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא ידיעון פברואר 2018

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: