להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

naomig64@gmail.com