דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי tal@er-inv.co.il הגיע מסר בעל הנושא ניוזלטר 8 - הטבות מס 2017

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: