להשלמת ההסרה יש ללחוץ על כפתור ההסרה למטה

tal@er-inv.co.il