דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי sheifa100@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא הפעלות ורעיונות לפתיחת השנה !

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: