דיווח על דיוור בלתי מורשה של לקוח רב מסר

לכבוד צוות הטיפול בדיוורים בלתי מורשים בחברת רב מסר

לכתובת הדוא"ל שלי nili.tamir@gmail.com הגיע מסר בעל הנושא היו אור לעצמכם - המסע אל העצמי האמיתי כתהליך של ריפוי   - בוקר יום ו' 27 לספטמבר 2019

זהו מסר בלתי מורשה מהסיבות הבאות: